روش یادداشت نویسی کرافورد چگونه است؟

روش یادداشت نویسی کرافورد چگونه است؟

۰۵ تیر ۹۶

روش یادداشت نویسی کرافورد چگونه است؟ چطور می‌شود از آگاهی جمعی و ایده‌های تیم، بخش یا حتی کل سازمان استفاده کرد؟ چطور می‌شود این‌کار را طوری انجام داد که صدای همه‌ی افراد شنیده شود،نه فقط یکسری خاص روش یادداشت نویسی کرافورد به ما کمک می کند تا به همه ی ایده هایی که توسط افراد داده می شود ارزش یکسان داده شود...

نوشته‌های ویژه