شیمی دهم ٩٦-١٣٩٥ کیهان قسمت اول

شیمی دهم ٩٦-١٣٩٥ کیهان قسمت اول

۱۷ مرداد ۹۶

تماشای شیمی دهم(نظام آموزشی جدید) ٩٦-١٣٩٥  دبیر:محمد حسین انوشه   توجه داشته باشید که این آموزش متعلق به سایت دبیرستان صنعتی شریف( آلاء) می باشد. در ویدیو بالا از پدیده ی مهبانگ یا همان بیگ بنگ (BIG BANG)—آزاد شدن انرژی—(ZERO ATOMIC) یا همان ذرات زیر اتمی :الکترون،پروتون،نوترون—کاهش دما—اولین عنصر پدید آمد(H)—کاهش دما—He—کاهش دما—مترکام شدن هیدروژن و هلیم—سحابی—ستاره ها وکهکشان ها—افزایش دما—عناصر...

نوشته‌های ویژه