سه اصل روش خواندن زیست شناسی را بشناسید

سه اصل روش خواندن زیست شناسی را بشناسید

۱۹ تیر ۹۶

سه اصل روش خواندن زیست شناسی را بشناسید. با ما باشید تا سه اصل مهم روش خواندن درس زیست شناسی را به شما آموزش دهیم. در حالت کلی این سه اصل این ها هستند: الف)عمیق خواندن ب)مفهومی خواندن ج)ترکیبی خواندن اصل اول عمیق خواندن : اکثرا حتی آنهایی که می گویند من بهترین مشاور هستم تفاوت میان عمیق خواندن و...

نوشته‌های ویژه