چگونه گزارش نویسی کنیم؟

چگونه گزارش نویسی کنیم؟

۰۸ تیر ۹۶

چگونه گزارش نویسی کنیم؟ گزارش نویسی چیست؟ گزارش نویسی یعنی نوشتن اخبار، اطلاعات، اتفاق ها و دلایل وتجزیه و تحلیل آن ها به شکل روشن وکوتاه با رعایت دو اصل مهم ساده نویسی و درست نویسی نکته: گزارش باید به گونه ای تهیه شود که هدف مورد نظر را در کوتاه ترین زمان و با ساده ترین گفتار بیان کند....

نوشته‌های ویژه