هر روز خود را قبل از آن برنامه ریزی کنید

هر روز خود را قبل از آن برنامه ریزی کنید

۱۱ تیر ۹۶

هر روز خود را قبل از آن برنامه ریزی کنید سلام دانش آموزان عزیز,الان که در تعطیلات تابستانی هستید بهتر از مهارت هایی را بیاموزید و با همین ترتیب تابستان خود را خوب و سودمندی داشته باشید چرا که زمان خالی زیادی دارید و چون  زمان زیادی دارید بهتر است این زمان را بیهوده صرف نکنید و هر روز خود...

نوشته‌های ویژه